Leden

       NBV lidmaatschap

 • De contributie voor NBV leden bedraagt m.i.v. 2024 € 75,- per jaar. Hiervan is € 65 voor de NBV en een opslag van €10,- voor onze vereniging.
 • Het lidmaatschap van de NBV houdt in: u ontvangt het magazine Bijenhouden dat 6 x per jaar verschijnt;
 • u krijgt een aansprakelijkheidsverzekering voor activiteiten die voortvloeien uit het houden van bijen;
 • u kunt alle NBV en IVD bijeenkomsten bezoeken;
 • u kunt tijdens de IVD jaarvergadering uw stem uitbrengen;
 • u kunt gebruikmaken van alle faciliteiten die de vereniging biedt;
 • u ontvangt de nieuwsbrief Tuters en kwakers. (Wij zoeken nog niemand die dit wil oppakken).

       Imkers Nederland lidmaatschap

 • De contributie voor leden bedraagt m.i.v. 2024 € 35,- per jaar. 
 • Het lidmaatschap van de Imker Nederland houdt in:
 • u ontvangt het magazine Mijn Bijen dat 6 x per jaar verschijnt; 
 • u krijgt een bijen- en aansprakelijkheidsverzekering voor activiteiten die voortvloeien uit het houden van bijen voor de vereniging; (Zie voorwaarden) 
 • u kunt alle IN en IVD bijeenkomsten bezoeken;
 • u kunt tijdens de IVD jaarvergadering uw stem uitbrengen;
 • u kunt gebruikmaken van alle faciliteiten die de vereniging biedt;
 • u ontvangt de nieuwsbrief Tuters en kwakers. (Wij zoeken nog iemand die dit wil oppakken).

      Tientjes lidmaatschap

 • U bent volledig lid van Imkers Vereniging Deventer, u betaalt € 10,- per jaar. Het tientjeslidmaatschap houdt in:
 • u kunt voor verschillende zaken een beroep doen op specialisten van onze vereniging;
 • u bent niet verzekert bij uitbraak van Amerikaans Vuil Broed, u moet zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten;
 • u ontvangt de nieuwsbrief Tuters en kwakers; (Wij zoeken nog iemand die dit wil oppakken).
 • u kunt alle IVD bijeenkomsten bezoeken;
 • u kunt tijdens de IVD jaarvergadering uw stem uitbrengen;
 • Wilt u meer informatie of wilt u graag lid worden?