Kleine Bijenkastkever 

Kleine Bijenkastkever 

De Kleine Bijenkastkever (Aethina tumida)is een plaaginect in bijenvolken. In de zomer van 2014 heeft de kever via de haven in Calabrië vaste voet op het Europese continent gekregen, zo lijkt het. 

De commissie Bijengezondheid van de NBV volgt de ontwikkelingen op de voet. Experts verwachten dat de Kleine Bijenkastkever zich ook in Nederland thuis zal voelen en zich hier kan handhaven. Het is daarom belangrijk dat bijenhouders in Nederland op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. 

Aangifteplichtig 

De kleine bijenkastkever is een aangifteplichtige ziekte in Nederland. Als bijenhouders het vermoeden hebben dat de SHB (small hive beetle)  in hun kasten zit moeten ze dit melden aan de Nederlandese Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) via telefoonnummer (045-5463188) 

Maatregelen 

Regelmatig komen we als NBV voor overleg bijeen met alle betrokken partijen om op het ministerie van economische zaken te overleggen over mogelijk te nemen maatregelen bij een eerste uitbraak. Ook ideeën over aanpak kunnen middels dit overleg op tafel komen in Brussel om in EU verband effectief te kunnen optreden. 

Vervoersverbod 

Een vervoersverbod binnen een straal van 100 km is in dit verband zeker denkbaar en zal in Nederland desastreuse gevolgen hebben voor de imkerij en zeker voor de zaadteelt en fruitbedrijven. 

Als NBV dragen we ons steentje bij  en houden de vinger aan de pols en behartigen zo tot in Brussel uw belangen. 

Meer informatie 

Kennisbundel Kleine Bijenkastkever (WUR -januari 2020) 

Bekijk de flyer

Bron@NBV