Gestoken?

Gestoken?
De kans dat je gestoken wordt door een bij of een hommel is niet groot. Bijen en hommels die van de ene bloem naar de andere bloem gaan, zullen nooit spontaan iemand steken. Hetzelfde geldt voor wespen in het voorjaar en het begin van de zomer. Alleen wanneer een bij zich bedreigd voelt of in de knel komt, zal ze steken.

Een steek van een bij, een wesp of een hommel is meestal een vervelend, maar onschuldig incident. Op de plaats van de steek zwelt de huid, er is wat jeuk en het voelt pijnlijk aan. Na een paar uur of hoogstens een paar dagen is alle leed geleden.

Afhankelijk van het aantal steken en van de plaats van de steek, kunnen de gevolgen echter ernstiger zijn. 
Wie in korte tijd enkele tientallen steken krijgt, doet er goed aan om zo snel mogelijk een arts te raadplegen, omdat er altijd het risico bestaat op een overgevoeligheidsreactie. 

Hetzelfde geldt voor steken in het hoofd, de hals of in de mond of keel. Ook in die gevallen is het verstandig om zo snel mogelijk een arts te raadplegen. 

Overgevoelig?

Sommige mensen reageren allergisch op een insectenbeet. Bij een milde overgevoeligheidsreactie ontstaan grote jeukende zwellingen die een paar dagen kunnen duren. Zelfs het hele been of de arm kunnen opgezwollen zijn.

Ernstiger is een reactie waarbij ook andere symptomen optreden zoals rode ogen, een lopende neus, een plotse bloeddrukdaling die gepaard gaat met duizeligheid, opzwelling van het strottenhoofd of de luchtpijp waardoor men in ademhalingsnood komt, koorts, braken, enzovoort. Een dergelijke reactie treedt meestal binnen 15 tot 30 minuten na de steek op. 

Als er niet onmiddellijk wordt ingegrepen, kan er een anafylactische shock optreden, waarbij ernstige hart- en ademhalingsstoornissen kunnen ontstaan. Iemand die bij een vorige steek overgevoelig reageerde, loopt bij een volgende steek een hoger risico. Gelukkig komt een dergelijke reactie maar zelden voor.
Naar schatting reageert 1% van de Nederlanders overgevoelig op een insectenbeet. 

Wat kan je doen?

Meestal helpt het om op de plaats van de steek ijs of een koude vochtige doek te leggen. Als de angel er nog insteekt, moet die zo snel mogelijk worden verwijderd. Het best verwijder je de angel met een pincet of met een schrapende beweging van de vinger. Vermijd in het geval van een bijensteek om daarbij het gifzakje nog verder leeg te duwen.

 Een steek in de mond of de keel is altijd gevaarlijk. Men moet onmiddellijk een dokter raadplegen en intussen moet men proberen om de steekplaats met ijs af te koelen om de zwelling tegen te gaan.

 Wanneer er lokaal een hevige reactie optreedt, bijvoorbeeld een abnormale zwelling of zeer hevige jeuk die na een paar uur niet spontaan verdwijnt, raadpleeg dan ook een arts.