Welkom op de website van 

imker vereniging Deventer

Heb je belangstelling voor bijen? En heb je daar altijd al eens wat meer over willen weten?  
Imkervereniging Deventer biedt de mogelijkheid om kennis te maken met bijen en het bijenhouden.


Ons Doel

Natuurlijk imkeren 
Imkervereniging Deventer heeft imkeren natuurlijk hoog in het vaandel staan. Het bestuur stimuleert haar leden nadrukkelijk om met zorg om te gaan met de bijen.
Hygiënemaatregelen tijdens het imkeren zorgen ervoor dat bijen gezond blijven en dat het product honing van de hoogste kwaliteit is. Daarom zijn ze van essentieel belang. Bij het gebruik van chemische middelen ter bestrijding van parasieten zoals de varroamijt of andere belagers van de bij, haar broed of de bijenwas, wordt grote terughoudendheid betracht. Imkers worden geholpen om zich bedrijfsmethoden eigen te maken die zorgen voor een goede gezondheid van het bijenvolk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van middelen die geen residuen geven in de bijenwas en de honing.

Bijen houden heeft enige overeenkomst met het houden van andere diersoorten. De bij is namelijk min of meer gedomesticeerd, net zoals bijvoorbeeld onze (landbouw)huisdieren. De bij is echter een diersoort die in een andere verhouding staat tot zijn verzorgers dan huisdieren zoals honden en katten. Bijen passen zich niet aan aan mensen. De mens moet zich verdiepen in de gewoonten en de natuurlijke ontwikkeling van een bijenvolk en zijn eigen gedrag aanpassen om met bijen te kunnen werken.

Het imkeren is een ambacht waarbij de mens heeft geleerd om bijen in te zetten voor zijn eigen behoefte en welzijn.
Er zijn diverse bedrijfsmethoden die de imker ten dienste staan om de natuurlijke eigenschappen van de bij te beïnvloeden ten voordele van de mens. De verstandige en vakbekwame imker zorgt dat er een evenwicht is tussen het welzijn van het bijenvolk en het gewin van de mens. Als het volk op een goede plaats staat en met goede zorg omringd wordt, zal het zich uitstekend ontwikkelen en hoogproductief zijn. De imker ziet dat terug in sterke volken met een overschot aan verzamelde honing.

De bij is echter, net als al het andere leven in onze natuur, niet zonder vijanden. Schimmels, parasieten en virussen zijn de grootste bedreiging in het voortbestaan van het bijenvolk. De imker speelt een belangrijke rol in het voorkomen van dit soort bedreigingen. Onze imkervereniging probeert een belangrijke rol te vervullen door het aanbieden van kennis en vaardigheden aan haar leden, zodat het product was en honing het predicaat natuurzuiver mag voeren.
Bijen maken deel uit van onze wereld en ontkomen niet aan de invloeden van de mens op zijn leefomgeving. Bijenproducten ontkomen daar dus ook niet aan, maar het is de verantwoordelijkheid van de imker dit niet erger te maken door een goede plaats voor zijn bijen te kiezen en een verantwoorde bedrijfsvoering te praktiseren.