Varroa 

Varroa
De Varroa destructor is een massaal voorkomende parasiterende mijt op de honingbij Apis mellifera
De mijt is in 1983 voor het eerst in Nederland waargenomen. Sindsdien heeft deze zich over vrijwel alle bijenvolken verspreid. De varroamijt kan zo massaal in een bijenvolk voorkomen dat het wordt verzwakt, niet in staat is een goede winterpopulatie te ontwikkelen en sterft. Vaak al voor de winter zijn intrede doet. 
Imkers houden de varoamijt verantwoordelijk voor de grootschalige wintersterfte onder bijenvolken. Beperkte dracht, met name in de periode dat het wintervolk tot ontwikkeling moet komen, en het grootschalig gebruik gewasbeschermingsmiddelen geven verzwakte volken de nekslag. 

Er wordt hard gewerkt met selecteren van bijen die zich kunnen verweren tegen de mijt. Deze zogenaamde VSH bijen (Varro Sensitive Hygiene) zijn in staat broed (larven) waarop de mijt zich voortplant te herkennen en te ruimen. Daarmee houdt het volk doorlopend zelf het aantal mijten in een volk op een laag niveau. Het VSH gedrag is verankerd in de genen. De koningin geeft die genen door aan de werksters. 

De selectie op VSH-bijen gaat steeds verfijnder en beter. Er wordt goed progressie geboek. Het duurt nog een flink aantal jaren voor iedere imker over bijen met de VSH eigenschappen kan beschikken. Tot die tijd moeten imkers via een uitgekiende methode en met behulp van een aantal nnatuurlijke bestrijdingsmiddelen de besmettings binnen het volk op een aanvaardbaar laag niveua zien te krijgen en te houden. 
 

Bestrijding 

De varroamijten zijn (nog) niet weg te denken uit de bijenvolken. Een veel gebruikte methode voor het reduceren van de hoeveelheid parasieten in de volken, de Drietrapsbehandeling, staat uitvoerig beschreven in de brochure 

Effectieve bestrijding van varroa van bijen@wur, gratis te downloaden

De drietrapsbehandeling omvat: 

  1. Voorjaar - laten ontwikkelen en vervolgens wegnemen darrenbroed;
  2. Juli-september- behandelen met mierenzuur, thymolproducten of een samengesteld product;
  3. December- eenmalig druppelen met oxaalzuuroplossing rond de korste dag. 

 

Hoe wordt het 3-gangenmenu toegepast? 

In september 2017 vond een onderzoek plaats onder lezers van Imkernieuws naar het gebruik van varroabestijdingsmiddelen. Dit is vergeleken met een onderzoek in 2014. 
Hoewel de zomerbehandeling door 9 van de 10 imkers wordt uitgevoerd, daalde het enthousiasme voor het volledige 3-gangenmenu. 

Samenvatting: 

  • Het complete 3-gangenmenu wordt door 40% van de imkers gevolgd in 2017: deze imkers bestrijden de mijten drie keer per jaar. 
  • 46% voert de voorjaarsbehandeling uit: tenminste drie keer wegnemen van het bouwraam met gesloten darrenbroed.
  • De zomerbehandeling is het meest populair: 87% gebruikt een zuur of een tijmolieproduct.
  • 81% van de deelnemende imkers dient oxaalzuuur toe aan het eind, 9% twijfelt nog (enquete ingevuld in september).
  • 4% van de deelnemers voerde geen enkele behandeling meer uit. De reden hiervoor was tweeledig: of men deed het uit principe niet en kiest hiermee voor een natuurlijke selectie (de sterke volken blijven over) of men heeft niet behandeld vanwege de geringe mijtenval.


Lees meer over Varroa destructor op Imkerpedia
Lees hier over de bestrijding van de mijt

Bron@NBV