Bijengezondheid

Ziekten en plagen 

Bijenpopulaties staan onder druk. Niet alleen honingbijen hebben het zwaar, ook de talloze solitaire soorten en hommels lopen terug in aantal.
In ons land en in heel Europa en Noord-Amerika gaan bijenvolken in de winter op grote schaal dood. De uitval was rond 2010 met 20-25% vele malen hoger dan imkers gewend waren. Sinds 2013 is het percentage fors gedaald naar een laagterecord van 6,5% in de winter van 2015-2016. In de jaren daarna liep de sterfte weer wat op naar ca. 15%.
De veroorzaker van de wintersterfte is niet eenduidig. De parasiet Varroa destructor wordt als hoofdschuldige aangewezen. Imkers hebben zich toegelegd op het beter bestrijden van de varroamijt. Maar er is meer aan de hand. Het gaat in hoofdzaak om onderstaande factoren: 

  • De aantasting door de mijt Varroa destructor; sinds een aantal jaren drager van schadelijke virussen;
  • Gebrek aan dracht: bijenvoedsel in onvoldoende mate gedurende het seizoen voor bijen aanwezig;
  • Gewasbeschermingsmiddelen schadelijk voor bijen.


Bron@NBV