Nieuwe medewerkers voor het Stadskantoor: bijen op het dak .

Op donderdag 19 mei kreeg het Stadskantoor er een groot aantal nieuwe medewerkers bij. Stadsimker Frank Leenen plaatste die dag  twee bijenvolken in de kasten op het sedumdak van het nieuwe gebouw. In september van dit jaar is dan misschien al de eerste Deventer Stads(kantoor)honing te oogsten. 
Bij ontwerp en bouw van het stadskantoor in Deventer is nadrukkelijk rekening gehouden met een aantal duurzaamheidsaspecten. Het gebouw heeft deels groene daken, waarop sedum en mossen het regenwater als een spons vasthouden zodat het in een drogere periode kan verdampen. Ook in aanleg en onderhoud van de groene omgeving van het Stadskantoor wil de gemeente bijdragen aan een meer duurzaam ingerichte stad. 
Het groen rond en op het Stadskantoor moet daarom ook een grotere biodiversiteit  in de bebouwde omgeving ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen voor veel verschillende, bloeiende planten, planten die voedsel en schuilgelegenheid opleveren voor insecten en andere dieren. Ook met het aanbieden van nestgelegenheid voor vogels, vleermuizen en bijen en hommels, kan de stad toch veel ‘natuur’ opleveren. 

Met het plaatsen van de bijenvolken op het dak van het Stadskantoor komt er zeker meer leven in het stedelijke groen. De 60.000 bijen van een enkel bijenvolk helpen met bestuiving bij de zaad- en vruchtvorming van veel verschillende planten. De werkbijen die tijdens hun nijvere werk in de zomer sneuvelen, leveren voedsel voor verschillende vogels en andere insecten. En het stuifmeel en de nectar die zij verzamelen van stadsplanten en –bomen, levert voor de mensen natuurlijk een smakelijke oogst op in de vorm van de stadshoning. 
Met extra informatie over de bijenvolken in de hal van het Stadskantoor zal bovendien iedereen mee kunnen kijken en genieten van de nieuwe medewerkers die voortaan op het dak van het Stadskantoor hun steentje bijdragen aan een duurzaam Deventer.