Honderd jaar! 

Een werkgroep bestaand uit Hanne Struik, Maarten van Noorden, Patrick Nijhuis, Joke Roetert en Sia Prins is druk bezig om de festiviteiten rond ons honderdjarig bestaan in 2013 vorm te geven. Een tipje van de sluier? 

We gaan een symposium en een bijenmarkt organiseren. Zoals het er nu voorstaat zal dat plaats gaan vinden op zaterdag 1 juni 2013 in en rond de kerk in Diepenveen. 

Er is een werkgroep bestaande uit Remco Bijkerk, Herman Naeff, Sia Prins en Wilbert Derksen van de Historische Vereniging Diepenveen druk bezig met het spitten in de  archieven. Dit heeft al zoveel leuke en interessante informatie opgeleverd dat we daar zeker wat mee willen gaan doen. We denken aan een tentoonstelling en een jubileum uitgave van Tuters en Kwakers. 

En we organiseren een fotowedstrijd. Het onderwerp is, hoe kan het ook anders: BIJEN, maar dan in de breedste zin van het woord. Iedereen (!) die het leuk vindt mag  aan de wedstrijd meedoen. We willen de foto’s graag tentoonstellen en natuurlijk komt er een deskundige jury om de foto’s te beoordelen. Meer informatie volgt binnenkort, ook over de andere activiteiten die nog op de planning staan.