Deventer is nu ook Bijenstad 

Op 5 maart 2014 werd bij de Ulebelt in Deventer het Bijenconvenant getekend. De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat de honingbij en andere bestuivers cruciaal zijn voor natuur en landbouw en dat de ineenstorting van de bijenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand is een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid. 

 

De ondertekenaars spreken af dat zij: 

bij-vriendelijk zullen handelen

actief zullen bijdragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer

onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier zullen uitvoeren

bij-vriendelijke gewasbescherming zullen toepassen en af zullen zien van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet zullen verhandelen

meewerken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen

Namens de koninklijk onderscheiden Deventer Imkervereniging zette imker Bert Jonker zijn handtekening.