Column: Certificering

Door Hans Waltman 
Ik was laatst op de Apisticus-Tag in Münster en bij een stand van het Landesverband Westfälischer und Lippischer Imker e.V. viel mijn oog op een foldertje dat als titel had: ‘Imkern mit System’. Van de ondertitel echter schrok ik me dood: Systemberatung & Zertifizierung. Oh nee, gaan we die kant op. Certificering heeft al zoveel kapot gemaakt in bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Het zal toch niet waar zijn! Ik kon er slecht van in slaap komen. 
Maar wat als de imkerij de schuld van de bijensterfte in haar schoenen geschoven krijgt? Dat dus de uitspraak van T. Blacquiere, namelijk dat het grootste gevaar voor de bij achter de kast staat, bij beleidsmakers in Den Haag in vruchtbare bodem valt? Dan zijn we zuur. En dat ene Sharon Dijksma dan ferm zegt: ‘Het is nu wel genoeg geweest!’ en dat ‘Al die subsidies aan de bijenhouderij in een bodemloze put verdwijnen.’, dan zijn we met zijn allen in de aap gelogeerd. 
En wat als die daadkrachtige Dijksma aan de WUR de opdracht verleent de imkerij weer gezond te maken, dan is het helemaal niet denkbeeldig dat er een plan tot professionalisering van de bijenhouderij uit de hoge hoed komt. Professionalisering is dan het versluierend taalgebruik voor ‘Systemberatung & Zertifizierung’. En wat als ene Jan Dommerholt van de NBV onze belangen moet verdedigen, dan… Je moet er toch niet aan denken. 
De professionalisering wordt uitgerold en ons door de strot geduwd. En dat allemaal onder het motto ‘Transparantie is de sleutel tot succes’. Transparantie op alle relevante thema’s. Denk dan aan dracht, hygiëne, reizen, voer, varroabestrijding, enzovoorts. De oplossing is heel simpel volgens de WUR: het WUR-recept is leidend en we gaan toetsen of dat recept wordt nageleefd. 
Dat gaat de WUR doen door de imkers de volgende kengetallen te laten registreren: aantal volken, hoeveel oxaalzuur/mierenzuur verbruikt, wanneer welke inspecties uitgevoerd en afschriften van kastkaarten moeten worden opgestuurd naar het ministerie van EZ. O ja, en alle imkermateriaal moet voortaan bij het Bijenhuis gekocht worden. Dat had Jan Dommerholt er nog uit gesleept in de onderhandelingen met het Ministerie en de WUR. 
Sharon Dijksma verscheen trots in de media: ‘We hebben de vinger op de zere plek gelegd en de bijensterfte tot staan gebracht. Ook zijn we druk met het onderzoek naar het telen van varroaresistente bijen. Onderzoeken die overigens worden gefinancieerd door onze partners Bayer en Monsanto. Blablabla.’ 
Plotseling schrok ik badend in het zweet wakker. Gelukkig, het was maar een droom, maar ik huiverde nog wat na. Helemaal onmogelijk leek me dit scenario namelijk niet. Nu eerst een kop koffie.